HARİTA UYGULAMALARI

Harita uygulamaları başvurunuzu, yenilenen sistemimizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Tüm başvurularınız için; https://ybs.kucukcekmece.bel.tr/ebelediye

İlgili Birim: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Tel: 44 44 360

İnşaat İstikamet Rölevesi:
İmar durumu almış ve plandan gelen, imar durum folyesinde gösterilen yol, yeşil alan terkleri veya ihdas ifraz işlemleri için düzenlenir. İnşaat sahibi bu belgeye göre serbest harita bürosuna hazırlattıracağı teklif folyesine esas teşkil eder. Daha sonraki safhalarda bu teklif folyesine göre encümence konuyla ilgili alınacak karar ile birlikte kadastro ve tapu müdürlüklerince gerekli işlemler yapılır.

İnşaat İstikamet Rölevesi için Gerekli Belgeler:
1. Dilekçe
2. İmar durumu
3. Tapu
4. Çap
5. Röperli Kroki

Kot Kesit Verilmesi:
İmar durumu almış parseller üzerine yapılacak ruhsatlı inşaatların zemin oturumlarının belirlenmesi için bina köşe noktaları ile parsel köşe noktaları arazide tespit edilerek kotlandırılır. Araziye aplike edilecek bina ebatları için Durum-Proje Tasdik Şefliğince onaylanan vaziyet planı esas alınır.

Kot Kesit için Gerekli Belgeler:
1. Dilekçe
2. İmar durumu
3. Tapu
4. Çap
5. Emsalli Bölgelerde Vaziyet Planı

Aplikasyon işlemleri:
Gerek İmar- Planlama Müdürlüğünün gerekse diğer birimlerin arazideki her türlü tesbit ve çizim işlemleridir.

Aplikasyon için Gerekli Belgeler:
1. Dilekçe
2. İmar durumu
3. Tapu
4. Çap
5. Emsalli Bölgelerde Vaziyet Planı

Plan Kote Kontroller:
İnşaata başlanmadan önce büyük alanlı arazilerde (3000 m2 den büyük) arsa sahibinden istenen arazinin topoğrafik yapısını gösteren ölçekli tesviye eğrili haritaların arazide kontrolü yapılır.

Plan Kote için Gerekli Belgeler:
1. Röperli Kroki
2. Tapu
3. Çap

Terk-İfraz Folyeleri için Gerekli Belgeler:
1. İmar durumu
2. Tapu
3. Çap
4. Değişiklik Tasarım Folyesi
5. İnşaat İstikamet Rölevesi

İlgili Kanun ve Mevzuat:
3194 sayılı İmar Kanunu (18749 sayılı, 09/05/1985 tarihli resmi gazete)

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.